Verdalsøra varmesentral

_DSC0038

Høsten 2011 ferdigstilte Verdal kommune den nye barne- og ungdomsskolen. For å oppfylle kravene i gjeldende byggforskrift og målene i kommunes klima- og energiplanen var det naturlig å ta i bruk biovarme som energikilde. Verdal kommune kunngjorde innkjøpet og Nord Energi ga det beste tilbudet. Kommunen inngikk en 15-årig avtale med Nord Energi om leveranse av varme til bygget. Det ble etablert en prefabrikkert varmesentral med pelletskjel og elektrokjel. Sistnevnte kjel benyttes som reserve- og spisslast. Til pelletslager ble det satt opp en 50 m3 stående silo.

Kunde: Verdal kommune

Sted:  Verdal

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 1,5 GWh