Avtale om fjernvarme

Det koster ingenting å komme i gang, og du betaler bare for den varmen du bruker.

Næringsbygg, skoler og institusjoner som inngår avtale om fjernvarme fra Nord Energi,  trenger bare å forholde seg til den månedlige avregningen av forbruk. Alt det andre er det våre erfarne konsulenter som håndterer. 
Vi har gjort oppvarming enkelt for våre kunder. Avtalen dekker drift og vedlikehold, og i oppstarten vi tar arbeidet med å få på plass et anlegg for biovarme basert på pellets eller flis.

Dette skjer når du inngår en varmeavtale med Nord Energi

Vi finner den beste løsningen for deg
  • Ut i fra en vurdering av bygningsmasse, tilgjengelig tomt for biovarmeanlegg og annet, kan vi anbefale den beste løsningen skalert for dine behov. 
Vi tar papirarbeidet
  • Nord Energi skaffer de nødvendige byggetillatelsene fra kommunen.
  • Vi kan håndtere en søknad til Envoa som ofte støtter byggingen av slike anlegg.
Vi prosjekterer og bygger varmesentralen
  • Nord Energi prosjekterer anleggene slik at de er rett dimensjonert i forhold til bygningsmassens energibehov.
piggybank_02-400x400-1

Vår fjernvarmeavtale har mange andre fordeler

Ingen investeringskostnad 
  • Når du inngår en varmeavtale trenger du ikke å finansiere et eget anlegg. For mange med trange budsjetter kan dette være en fordel.
Drift
  • Kunde trenger ikke å ha kompetanse eller personell knyttet til anlegget, for det er Nord Energi som står for den daglige driften. 
  • Vi er spesialister på dette og sørger for at anlegget til enhver tid er optimalisert for en stabil og energieffektiv drift.
Forutsigbarhet
  • Avtalene har som regel en lang tidshorisont og prisen justeres etter konsumprisindeks.
  • Kunden slipper risiko for eventuelle svikt i systemene. Nord Energi tar kostnaden når f.eks. komponenter går i stykker. 
Trygg leveranse
  • Backupvarme og kostnadene for dette tar Nord Energi. 

Ta kontakt for gratis rådgivning

Vi hjelper norske kommuner og bedrifter med å nå sine klimamål gjennom oppvarming basert på pellets og flis.

firmapost@nordenergi.no
Tlf: 913 68 477

nord-energi-befaring-1529x600px-v2