Klimavennlig fjernvarme

Nord Energi selger varme inn på næringsbygg, skoler og institusjoner. Vi bygger og drifter  biovarmeanlegg. Forbruket registreres på en energimåler - som gir grunnlag for en månedlig avregning.

Klimavennlig fjernvarme

Nord Energi selger varme inn på næringsbygg, skoler og institusjoner. Vi bygger og drifter  biovarmeanlegg. Forbruket registreres på en energimåler - som gir grunnlag for en månedlig avregning.

Pellets

Klimavennlig fjernvarme

Nord Energi selger varme inn på næringsbygg, skoler og institusjoner. Vi bygger og drifter  biovarmeanlegg. Forbruket registreres på en energimåler - som gir grunnlag for en månedlig avregning.

En film om fjernvarme

Kjør filmen og se hvilke fordeler Trondheim kommune har av en fjernvarmeavtale med oss.
Varmesentralen på Spongdal leverer varme til skolen, helsehuset [ . . . ]

En film om fjernvarme

Kjør filmen og se hvilke fordeler Trondheim kommune har av en fjernvarmeavtale med oss. Varmesentralen på Spongdal leverer varme til skolen, helsehuset [ . . . ]

nord-energi-befaring-1529x600px-v2

Ta kontakt, så gir vi deg gode råd

Nord Energi er stolte over å ha hjulpet mange kommuner og bedrifter til nå sine klimamål gjennom oppvarming basert på pellets og flis.

For å kunne anbefale de beste løsningene i nye prosjekt er det en stor fordel om vi involveres allerede i planleggingsfasen. Vi tilbyr gratis vurdering av ditt byggeprosjekt og kommer ut til dere for en befaring. Dette gjør oss i stand til å anbefale den mest fordelaktige løsningen for dere.

Ta kontakt for gratis befaring

Vi selger helt naturlig oppvarming – et nødvendig klimatiltak som kundene sparer penger på.