Spongdal varmesentral

IMG_6199

Leverer klimavennlig og kortreist varme

Et dårlig elektrisk nett – og et ønske om å sende flere i en klimavennlig retning. Dette var utslagsgivende for at tre av Trondheim kommune sine bygg på Spongdal skulle få varme fra Nord Energi sin lokale varmesentral.
Spongdal skole, flerbrukshallen på skolen og Byneset helse- og velferdssenter blir varmet opp av kortreist energi. Nord Energi bygde varmesentralen og et tilhørende nærvarmenett for å forsyne både juniorer og seniorer med varme fra biobrensel. Det har Trondheim kommune fått gleden av.

El-nettet på Byneset har dårlig kapasitet. Kombinert med et ønske om å fjerne oljekjeler og bruke mer bioenergi i Trondheim, var dette med å avgjøre at de valgte denne løsningen. Nærvarmeanlegget forsyner skolen, hallen og helsesenteret med energi. Anlegget gir også varme til Bynestunet borettslag. De fire byggene ligger innenfor en radius på cirka 100 meter.
Spongdal varmeanlegg er ett av to nærvarmeanlegg som Nord Energi driver for Trondheim kommune. Det andre ligger på Leinstrand, og gir varme til Nypvang skole og Nypantunet helse- og velferdssenter.

Trondheim kommune kjøper varmen fra Nord Energi på samme måte som om en kjøper fjernvarme fra en annen leverandør. De slipper å tenke på drift og vedlikehold av varmesentralen, i tillegg til at de unngår store investeringskostnader.

Kunde: Trondheim kommune

Sted: Spongdal

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 1,5 GWh