Overhalla barne- og ungdomsskole

overhalla

Skolen er bygd etter passivhusstandard, med solceller på taket, og nytt biobrenselanlegg vegg-i-vegg med skolebygget. Alt dette i tråd med kommunens ambisiøse klima- og energiprogram. Bioanlegget skal også dekke varmebehovet for det eksisterende bygget til ungdomsskolen og svømmebassenget som holder til i nabobygget. Skulle alt dette mot formodning svikte, finnes det også en elektrokjel som en siste mulighet for å sikre nok varme.

Kunde: Overhalla kommune

Sted: Ranem

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 400 000 kWh