Mosvik skole og barnehage

biovarme til barneskole, idrettshall, basseng og barnehage i Mosvik.

Vår tredje biovarmesentral til Inderøy kommune!
Vi er stolt leverandør av biovarme til barneskole, idrettshall, basseng og barnehage i Mosvik.

Kunde: Inderøy kommune

Sted: Mosvik

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 500 000 kWh