Melhus videregående skole

_DSC0086

Vinteren 2011 kunngjorde fylkeskommunen innkjøp av fornybar varme ved fire av sine videregående skoler. Nord Energi ga det beste tilbudet og ble tildelt oppdraget med å levere fornybar varme til Malvik vgs., Melhus vgs., Oppdal vgs. og Meldal vgs. Høsten 2011 tok skolene i bruk biovarme, og Melhus videregående skole fikk varme basert på pellets.

Kunde: Trøndelag fylkeskommune

Sted: Melhus

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 500 000 kWh