Leinstrand varmesentral

_DSC0028

Varmesentralen på Nypvang skole ble igangkjørt sommeren 2012. Varmesentralen leverer varme til Nypvang skole og Nypantunet helse og velferdssenter, og den har levert en fornybarandel på 100 %. Twinløsningen, bestående av to brennere i samme pelletskjel med sine doble innmatingsskruer, gir særs høg driftsikkerhet og bioandel.

Kunde: Trondheim kommune

Sted: Leinstrand

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 1 GWh