Stekke varmesentral

_DSC0010

Stekke - Verdal
Verdal kommune har sammen med borettslagene Stekke, Fløytarvegen og Elvepromenaden, inngått avtale om varmeforsyning med pellets som energibærer. Anlegget sto ferdig i februar 2021. For å oppfylle kravene i gjeldende byggforskrift og målene i kommunes klima- og energiplanen var det naturlig å ta i bruk biovarme som energikilde. Verdal kommune kunngjorde innkjøpet og Nord Energi ga det beste tilbudet. Kommunen inngikk en langsiktig avtale med Nord Energi om leveranse av varme til byggene. Varmesentralen installeres med en pelletskjel på 350 kW og elektrokjel på 500 kW. Sistnevnte kjel benyttes som reserve- og spisslast. Til pelletslager er det satt opp en 30 m3 stående stålsilo.

Kunde: Verdal kommune

Sted: Stekke, Verdal

Brensel: Trepellets

Varmeproduksjon: 950000 kWh