Referanser

 • Staup varmesentral

  Staup helsehus fikk fornybar oppvarming høsten 2016. For å sikre driften av byggets medisinske utstyr har en brukt løsninger som gir sikker varme- og strømforsyning.


  Prefabrikert
 • Hommelvik Sjøside

  Varmesentralen ble ferdigstilt i januar 2019. Den skal levere varme til 400 boenheter og flere næringsbygg.


  Prefabrikert
 • Overhalla barne- og ungdomsskole

  Skolen er bygd etter passivhusstandard.


  Prefabrikert
 • Vikhammer varmesentral

  Vikhammer varmesentral leverer varme til Malvik vgs., Malvikhallen og Vikhammer barneskole.


  Prefabrikert
 • Sørborgen varmesentral

  Klæbu varmesentral varmer klæbyggen med flis.


  Prefabrikert
 • Spongdal varmesentral

  Spongdal varmesentral leverer varme til Byneset helse- og velferdssenter, Bynestunet borettslag og nye Spongdal skole.


  Prefabrikert
 • Melhus varmesentral

  Melhus videregående skole


  Prefabrikert
 • Mosvik varmesentral

  Vår varmesentral nr. 35 og vår 3. biovarmesentral til Inderøy kommune!


  Prefabrikert
 • Verdal videregående skole

  Vi har nå kjørt igang den nye varmesentralen ved Verdal videregående skole. Skolen fyrer med pellets og tar vare på klimaet.


  Plassbygd
 • REFERANSELISTE

  Frank Refsnes og Nils Bitnes, noen av Nord Energis blide og dyktige referanser.


  Plassbygd
 • Verdalsøra skole

  Biovarmesentralen er tilpasset skolens fasade.


  Prefabrikert
 • Meråker skole

  Meråker kommune selger biovarme til Nord-Trøndelag fylkeskommune.


  Prefabrikert
 • Peder Morset folkehøgskole

  Den gamle garasjen er ombygd til en moderne varmesentral.


  Plassbygd
 • Leinstrand varmesentral

  Oljeminister Ola Borten Moe`s gamle barneskole, har 100 % fornybarandel.


  Prefabrikert
 • Oppdal videregående skole

  Oppdal videregående skole fikk fornybar oppvarming i 2011.


  Prefabrikert
 • Leksvik videregående skole

  Varmesentralen i Leksvik leverer varme til den videregående skolen.


  Prefabrikert
 • Meldal videregående skole

  Et biovarmeanlegg med flis som energibærer.


  Prefabrikert
 • Hunn skole

  Varmesentralen ved Hunn skole ble igangkjørt i 2015. Den erstatter et gammelt flisfyringsanlegg.


  Prefabrikert