Investeringsfri og klimavennlig varme

- ET SKOLEEKSEMPEL

Da det skulle bygges en ny skole på Spongdal i Trondheim kommune, valgte man å gå for Nord Energis klimavennlige løsning for oppvarming. Nord Energis pelletsfyrte biovarmeanlegg oppfylte kommunens krav og bød på mange andre fordeler.

Ingen investeringskostnader

Gjennom leveranse av ferdig varmeløsning, står Nord Energi for fullfinansiering av anlegget. Kunden slipper dermed å ta investeringen selv.

Konkurransedyktig pris

Nord Energi eier og drifter anlegget, og våre kunder forholder seg kun til en avtale på levering av varme til en kostnad per kWh som justeres iht. strømpris.

Trenger ikke egen driftskompetanse

En av de store fordelene med å overlate driften til et selskap som Nord Energi, er at service og vedlikehold uføres av spesialiserte fagfolk som kjenner de tekniske løsningene til bunns.

Klimavennlig oppvarming

Pellets- og skogsflis er en CO2-nøytral råvare som effektivt hjelper våre kunder til å nå sine klimamål. Med klimavennlig oppvarming kan virksomheten dokumentere at den tar klimaet på alvor.

Spongdal Nærvarmeanlegg

Skolen stod ferdig i 2015 har om lag 50 ansatte og 365 elever. Det er ikke bare nye Spongdal skole som nyter godt av denne varmen, for med korte avstander ble det ekstra gunstig å knytte to andre kommunale enheter, Byneset helse- og velferdssenter og Bynestunet borettslag, til dette nærvarmanlegget.

I følge Enova er pellets «mer miljøvennlig enn fossile brensler som
olje og gass»

Pellets er en fornybar ressurs som
ikke øker utslipp av CO2. Les mer
om dette på Enovas nettsider.

Fjernvarme beste valg for Skien-skole

«Fjernvarme kom klart best ut, med mer enn 5 mill kr lavere
nåverdikostnad enn varmepumpe-løsningene.»

Rådgivere

Nord Energi har lang erfaring med å bygge driftssikre flis- og pelletsfyrte varmesentraler. Vi er godt kjent med offentlige standarder og de beslutningsprosessene som er knyttet til slike satsninger.

Ta gjerne kontakt med oss for en prat om hvordan våre investeringsfrie og klimavennlige alternativ kan tilpasses
dine behov.

De nye energikravene til bygg i Byggteknisk forskrift (TEK10) innebærer at bygninger på over 1000 m² oppvarmet BRA i praksis må bygges med vannbåren varme, og tilrettelegges for å bruke andre energiløsninger enn elektrisitet.