Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi listet opp de mest stilte spørsmål vi får vedrørende bruk av bioenergi til oppvarming.

Kan man abonnere på klimavennlig oppvarming?

Nord Energi selger varme inn på næringsbygg, skoler og institusjoner. Vi leverer også varme til Hommelvik Sjøside, som ferdig utbygd består av 400 leiligheter. Da slik at vi bygger og drifter anleggene. Forbruket registreres på en energimåler - som gir grunnlag for en månedlig avregning.

Hva er fordelen med et abonnement?

Ved å abonnere/kjøpe varme slipper en investeringskostnaden. Vi prosjekterer og bygger varmesentralen. Kunden slipper eget driftspersonell. Vi står for den daglige driften og fakturerer etter reelt varmeforbruk.

Hva er dimensjonene på et typisk anlegg?

Hommelvik Sjøside

Skissen nedenfor viser et anlegg vi har bygd ved Hommelvik Sjøside. Siloen tar 50m3 med pellets. I varmesentralen har vi en pelletskjel med effekt på 750kW.

Hommelvik BIB 49 Model (1)

Staup Helsehus og omsorgssenter

Denne varmesentralen står i Levanger ved Staup helsehus og omsorgssenter. Varmesentralen leverer avbruddsfri strøm og varme til Staup helsehus. Ved bortfall av strøm på hovedledningsnettet, overtar et nødaggregat leveransen av strøm til bygget. All varme leveres fra varmesentralen. Dette gjelder også for backupvarme.
Varmesentralen leverer også varme til Breidablikktunet helsesenter.

Planritning P 400 El 600 Staup Vers 7 Rev 6 20160519

Hva gir Enova støtte til?

Enova gir investeringsstøtte til nyetablering av produksjons- og distribusjonsanlegg for termisk energi, som bidrar til varig elektrisk effektuttak. Konvertering av fossil spisslast til fornybar, inkludert akkumulatortank, i eksisterende varmesentraler. Kapasitetsøkning av eksisterende varmesentraler, dersom formålet er tilknytning av nye områder til eksisterende infrastruktur.

Programkriterier for varmesentraler

Programkriterier for Varmesentraler

Hvor mye kan en få i investeringsstøtte fra Enova?

En kan få opptil 1 million kroner i støtte basert på forhåndsdefinerte støttesatser. Enova kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent.

Investeringsstøtten skal bidra til at prosjektet blir gjennomført, og dekke deler av merkostnadene i prosjektet.

Flis, briketter og pellets får 1700 kr/kW installert effekt. Støttesatsene gjelder både for nybygg og eksisterende bygg.

Enova vurderer støttebehovet opp mot avkastningskravet til bedriften eller en normal avkastning i varmebransjen. Søknader konkurrerer om midlene, så prosjektene vurderes både opp mot varig utfasing av elektrisk effekt i høylastperioder og grad av innovasjon i prosjektet.

Hvordan kan fyring med pellets og flis være klimanøytralt?

Biologisk brensel som pellets og flis, er en fornybar og kretsløpsbasert ressurs som ikke bidrar til økte CO2-utslipp . CO2 bindes i treet mens det lever, og slippes ut når det dør og råtner. Brenning av biomassen er lik denne mengden og går derfor inn i naturens kretsløp.

Hva blir igjen av restprodukter etter forbrenning?

Av all pelletsen som forbrennes i kjelen blir, bare 0,3 prosent av biomassens vekt igjen som aske. Benyttes flis er askemengden sterkt varierende (6-8 prosent) med kvalitet og fuktighet. Asken kan utnyttes til jordforbedring. Røyken som kommer fra pipa er hovedsakelig vanndamp.

Hvor kommer pelletsen fra, og hvordan produseres den?

Vi har god tilgang på pellets av god kvalitet fra SCA BioNorr. Den leveres med bulkbil. Pelleten produseres av flis og høvelspon som blir til overs på lokale sagbruk. Biomassen varmes opp til 90 °C og presses gjennom en “kjøttkvern” til sylinderformede små staver.

Hvor mye har prisen på pellets og flis variert de siste årene?